Ανδρίκος, Δημήτριος


Ανδρίκος, Δημήτριος
Αγωνιστής του 1821 από την Αθήνα. Ο Μακρυγιάννης τον αναφέρει ως υπόδειγμα γενναίου πολεμιστή. Για την πατριωτική του δράση παρασημοφορήθηκε.

Dictionary of Greek. 2013.